PKP ogłosił przetarg

PKP ogłosił przetarg

3 sierpnia 2023  
Aktualności
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Goświnowicach.
REDAKTOR: Andrzej Babiński