Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nysa

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejs ...

24 lipca 2020  
Aktualności
W dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 14.00. odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Nysie. zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminny.
REDAKTOR: Andrzej Babiński