poiwat nyski zagrożenie powodziowe

Wojewoda Opolski ogłosił alarm prze ...

14 października 2020  
Aktualności
ZARZĄDZENIE  Nr 113/2020 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, m. Opola oraz gmin Gorzów Śląski, Praszka   Na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm.), w związku ze wzrostem stanów wód w rzekach Opawa, Odra, Bierawka, Osobłoga, Mała Panew, Ścinawa Niemodlińska, Biała Głuchołaska, Prosna oraz niekorzystną prognozą hydrologiczną zarządza się, co następuje: § 1. Ogłasza się alarm przeciwpowodziowy od godziny 10:00 […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński