Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Opolu

Pożyczki na start

15 czerwca 2021  
Aktualności
Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Opolu informuje o możliwości ubiegania się o niskooprocentowaną mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wsparcie pracy na własny rachunek, przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw w ramach instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński