Porządek LV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LV Sesji Rady Miejski ...

4 kwietnia 2022  
Aktualności
Porządek LV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 5 kwietnia 2022 roku, o godz. 08:00   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 2) upoważnienia Burmistrza Nysy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Nysa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Zakończenie obrad  
REDAKTOR: Łukasz Bressa