Porządek LXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXVII Sesji Rady Miej ...

9 grudnia 2022  
Aktualności
Porządek LXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20.12.2022 roku, godz. 13:00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2023 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 1) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2023 r. 2) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa