Porządek LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXVI Sesji Rady Miej ...

15 czerwca 2023  
Aktualności
Porządek LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 16 czerwca 2023 roku, godz. 14.00 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LXVII/1002/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2023 rok 3) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ”Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa” i przyjęcia dofinansowania w ramach projektu grantowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa