Porządek obrad I sesji Rady Seniorów w Nysie.

Pierwsze posiedzenie III kadencji Rad ...

7 października 2020  
Aktualności
Porządek obrad I sesji  Rady Seniorów w Nysie w dniu 8.10.2020 r., godzina 10.00   Otwarcie Sesji Stwierdzenie quorum Przyjęcie porządku obrad Powołanie komisji skrutacyjnej Przeprowadzenie wyborów dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza Podjęcie uchwały o wyborze dwóch wiceprzewodniczących  i sekretarza Omówienie programu ASOS 2020 pt.”Aktywizacja seniorów z klubu Senior+ i Gminnej Rady Seniorów w Nysie” Wolne wnioski Zamknięcie sesji                               Z wyrazami szacunku                      Przewodniczący Rady Seniorów
REDAKTOR: Andrzej Babiński