Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

Porządek obrad II sesji Młodzieżow ...

24 marca 2022  
Aktualności
Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady w Nysie w dniu 25 marca 2022 r., godz. 14.00   1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady w Nysie z dnia 16 grudnia 2021 r. 3. Podjęcie uchwał Młodzieżowej Rady w sprawach: 1) uchwalenia ramowego planu pracy Młodzieżowej Rady w Nysie na rok 2022, 2) ochrony obszarów zielonych położonych na terenie Gminy Nysa, 3) wyrażenia solidarności z Ukrainą. 4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 5. Zakończenie obrad.   Przewodniczący Młodzieżowej Rady Kacper Czubaszek
REDAKTOR: Łukasz Bressa