Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejs ...

16 lutego 2022  
Aktualności
W dniu 23 lutego 2022 r. o godzinie 13.00 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Obrady będą prowadzone w trybie zdalnym.
REDAKTOR: Andrzej Babiński