Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miej ...

8 czerwca 2022  
Aktualności
Porządek LVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 15.06.2022 roku, godz. 12.30 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 2) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 3) zmieniająca uchwałę Nr LI/789/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa