Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXI Sesji Rady Miejsk ...

24 sierpnia 2022  
Aktualności
Porządek LXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 31.08.2022 roku, godz. 8.30 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie sprawozdania z monitoringu wskaźników realizacji celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023” za rok 2021 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Krajowego […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa