Porządek obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXIV Sesji Rady Miejs ...

11 października 2022  
Aktualności
Porządek LXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 12 października 2022 roku, godz. 1430   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok 2) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 Zakończenie obrad
REDAKTOR: Łukasz Bressa