Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Mie ...

18 stycznia 2023  
Aktualności
Porządek LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25.01.2023 roku, godz. 13.30 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy: 1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2023 rok 2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2023 rok 6. Podjęcie uchwał […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa