Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXX Sesji Rady Miejsk ...

22 lutego 2023  
Aktualności
Porządek LXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 01.03.2023 roku, godz. 13.30 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr XXXVIII/613/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 2) sprzedaży […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa