Porządek obrad LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXI Sesji Rady Miejs ...

22 marca 2023  
Aktualności
Porządek LXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29.03.2023 roku, godz. 8.30 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Łąkowej, Jana Karola Chodkiewicza i Alei Wojska Polskiego 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Goświnowice w rejonie […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa