Porządek obrad LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXV Sesji Rady Miejs ...

31 maja 2023  
Aktualności
Porządek LXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 07.06.2023 roku, godz. 14.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2022 rok 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2022 rok 7. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za 2022 rok 8. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok 9. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa