Porządek obrad LXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad LXXVIII Sesji Rady Mi ...

26 lipca 2023  
Aktualności
Porządek LXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 lipca 2023 roku, godz. 8.30 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LXVII/993/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2039 2) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nysa 3. Zakończenie obrad
REDAKTOR: Łukasz Bressa