Porządek obrad V Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

Porządek obrad V Sesji Młodzieżow ...

9 marca 2023  
Aktualności
Porządek obrad V Sesji Młodzieżowej Rady w Nysie w dniu 14 marca 2023 r., godz. 13.00   Sprawy organizacyjne Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Przyjęcie protokołu z IV Sesji Młodzieżowej Rady Informacja międzysesyjna Przewodniczącego Młodzieżowej Rady w Nysie Przedstawienie projektu uchwały udzielającego patronatu dla wydarzenia Targów Inicjatyw Młodzieżowych organizowanych przez Fundację Impuls dla Młodych we współpracy z ambasadą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Polsce Przedstawienie informacji na temat Centrum Przesiadkowego Przedstawienie informacji z działalności Nyskiego Domu Kultury Dyskusja na temat wolontariatu na rzecz osób starszych Wolne wnioski i zapytania Zakończenie obrad  
REDAKTOR: Łukasz Bressa