Porządek obrad VI sesji Rady Seniorów w Nysie

Porządek obrad VI sesji Rady Senior ...

13 grudnia 2022  
Aktualności
Porządek VI sesji Rady Seniorów w Nysie w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godz. 9.00 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji b) stwierdzenie quorum c) przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Seniorów 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady Seniorów 3. Wnioski i interpelacje 4. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2023r 5. Ustalenie planu pracy Rady Seniorów na 2023r 6. Sprawy różne i wolne wnioski 7. Zamknięcie sesji    
REDAKTOR: Łukasz Bressa