Porządek obrad VII sesji Rady Seniorów w Nysie

Porządek obrad VII sesji Rady Senior ...

3 kwietnia 2023  
Aktualności
Porządek VII sesji Rady Seniorów w Nysie w dniu 4 kwietnia 2023 roku, o godz. 9.00 1. Sprawy organizacyjne: a) otwarcie sesji b) stwierdzenie quorum c) przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Seniorów 2. Wnioski i interpelacje 3. Przedstawienie budżetu Gminy na 2023r 4. Działania na rzecz osób starszych: a) rozbudowa Dziennego Domu Pobytu b) brak większych pomieszczeń na spotkania seniorów c) mieszkania chronione dla seniorów 5. Sprawy różne i wolne wnioski 6. Zamknięcie sesji
REDAKTOR: Łukasz Bressa