Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejski ...

19 maja 2021  
Aktualności
Porządek XL Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 26 maja 2021 r., godz. 13:00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja o realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w 2020 r. 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) rozpatrzenie petycji zarejestrowanej pod sygnaturą AO.OK.152.5.2021 2) miejscowego planu […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa