Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejs ...

1 lipca 2021  
Aktualności
Porządek XLII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 9 lipca 2021 roku, godz. 9.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie za 2020 rok 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa