Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miej ...

21 lipca 2021  
Aktualności
Porządek XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 22 lipca 2021 roku, o godz. 13:00   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 40/3, 40/4 i 40/5 k.m. 63 poł. w Nysie, obręb ewidencyjny Górna Wieś) 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 Zakończenie obrad Biuro Rady
REDAKTOR: Andrzej Babiński