Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejs ...

3 sierpnia 2021  
Aktualności
Porządek XLIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 4 sierpnia 2021 roku, o godz. 9:00   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przyjęcia przez Gminę Nysa zadania z zakresu właściwości Powiatu Nyskiego polegającego na administrowaniu i obsłudze strefy płatnego parkowania w zakresie dróg powiatowych Zakończenie obrad  
REDAKTOR: Łukasz Bressa