Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miej ...

20 października 2021  
Aktualności
Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 października 2021 roku, godz. 9.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr XXXI/478/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński