Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Mie ...

16 września 2020  
Aktualności
Porządek XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 23 września 2020 r., godz. 13:00   Sprawy organizacyjne: otwarcie sesji i stwierdzenie quorum przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców Interpelacje radnych Wnioski radnych Oświadczenia radnych Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa