Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejs ...

10 listopada 2020  
Aktualności
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 17 listopada 2020 roku, godz. 10:00   Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej Interpelacje radnych Wnioski radnych Oświadczenia radnych Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Informacja o podmiotach w których na terenie Gminy Nysa wykonywana będzie praca społecznie użyteczna w 2021 r. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2019 r. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021 2) uchwalenia […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa