Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miej ...

25 listopada 2020  
Aktualności
Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 2 grudnia 2020 roku, godz. 10.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2021 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa 2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa