Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Mie ...

18 grudnia 2020  
Aktualności
Porządek XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29 grudnia 2020 roku, godz. 13.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2021 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2021 r. b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa