Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miej ...

20 stycznia 2021  
Aktualności
Porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 stycznia 2021 roku, godz. 9.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2021 rok 2) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2021 […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński