Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej ...

20 maja 2020  
Aktualności
Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 maja 2020 roku, godz. 13.00   Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Interpelacje radnych Wnioski radnych Oświadczenia radnych Przyjęcie za 2019 rok: 1) sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020” 2) sprawozdania z realizacji programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” 3) sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie 4) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa 5) sprawozdania z realizacji […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński