Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejs ...

12 czerwca 2020  
Aktualności
Porządek XXIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 19 czerwca 2020 roku, godz. 14.00   1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LVII/856/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów 2) nadania nazwy placowi (Plac im. kardynała Stefana Wyszyńskiego) […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa