Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miej ...

24 marca 2021  
Aktualności
Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 31 marca 2021 roku, godz. 800   Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców Interpelacje radnych Wnioski radnych Oświadczenia radnych Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) rozwiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Tarnopol na Ukrainie 2) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendia Burmistrza Nysy” 3) przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa