Porządek XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady M ...

21 kwietnia 2021  
Aktualności
Porządek XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 28 kwietnia 2021 roku, godz. 13.00 Sprawy organizacyjne:   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców   Interpelacje radnych Wnioski radnych Oświadczenia radnych Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2020 rok Przyjęcie informacji z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za 2020 rok Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. Zaopiniowanie zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa