Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Komunikat dot. pyłu PM10 w powietrzu ...

3 grudnia 2020  
Aktualności
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Nysa, ul. Rodziewiczówny – 104 μg/m3, Zdzieszowice, ul. Piastów – 104 μg/m3. Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania. Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.  
REDAKTOR: Łukasz Bressa