Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Zostań rodzicem zastępczym

19 września 2023  
Aktualności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.
REDAKTOR: Andrzej Babiński