Prace na Placu Kopernika

Prace na Placu Kopernika

17 sierpnia 2020  
Aktualności
Plac Kopernika czeka na wyłonienie firmy, która podejmie się rewitalizacji terenu, tymczasem gmina zadbała o cięcia pielęgnacyjne koron drzew. Ma to poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Z kolei przetarg na zagospodarowanie placu zakłada m.in. budowę nowych chodników o nawierzchni granitowej i liczne nasadzenia. Znikną tzw. samosiejki, a w ich miejsce będą nasadzone m.in. bukszpan i forsycja. Po remoncie Plac Kopernika ma pełnić jeszcze bardziej reprezentacyjną funkcję w czasie ważnych uroczystości państwowych. Wykonawcę robót poznany prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.    
REDAKTOR: Łukasz Bressa