PROGRAM LIFE

Gmina podpisała porozumienie w spraw ...

10 lutego 2020  
Aktualności
6 lutego Gmina Nysa jako jeden z 42 samorządów województwa opolskiego, podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego porozumienie o współpracy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu  pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Projekt zakłada przede wszystkim przygotowanie i wdrożenie w samorządach województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację programu ochrony powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. W ramach realizacji projektu planuje się m.in. opracowanie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim, w tym aplikacji IT wspierających zarządzanie programem ochrony powietrza, poszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński