program mój prąd

Ruszył nabór wniosków do programu ...

22 Styczeń 2020 r. /  
Aktualności
Ruszył II nabór wniosków do programu „Mój prąd”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Jak uzyskać dofinansowanie? Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. Cel Programu Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński