program mój prąd

Ruszył nabór wniosków do programu ...

22 stycznia 2020  
Aktualności
Ruszył II nabór wniosków do programu „Mój prąd”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Jak uzyskać dofinansowanie? Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną. Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego. Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Złóż wniosek w II naborze od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. Cel Programu Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński