Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

5 grudnia 2022  
Aktualności
Właścicielu nieruchomości, jeżeli z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie możesz przyłączyć swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętaj o zgłoszeniu Burmistrzowi Nysy zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
REDAKTOR: Łukasz Bressa