Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypomnienie o obowiązku złożenia ...

8 lutego 2022  
Aktualności
Od 1 lipca 2021 r., na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego w którym znajduje się źródło ciepła, jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
REDAKTOR: Łukasz Bressa