Rad Miejska w Nysie

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejsk ...

11 czerwca 2021  
Aktualności
W dniu 18 czerwca br. odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Nysie. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.
REDAKTOR: Andrzej Babiński