Rada Miejska w Nysie

Porządek obrad L Sesji Rady Miejskie ...

24 Listopad 2021 r. /  
Aktualności
W dniu 1 grudnia br. o godzinie 9.00 odbędzie L Sesja Rady Miejskiej w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Sesja zdominowana przez temat remont ...

10 Listopad 2021 r. /  
Aktualności
Za nami XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie, na której radni zapoznali się z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku. Radni bardziej jednak skupili się o planach na przyszły rok.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w ...

22 Wrzesień 2021 r. /  
Aktualności
W dniu 29 września br. o godz. 9.00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek XLV Sesji Rady Miejskiej w ...

18 Sierpień 2021 r. /  
Aktualności
W dniu 25 sierpnia odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miej ...

21 Lipiec 2021 r. /  
Aktualności
Porządek XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 22 lipca 2021 roku, o godz. 13:00   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 40/3, 40/4 i 40/5 k.m. 63 poł. w Nysie, obręb ewidencyjny Górna Wieś) 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 Zakończenie obrad Biuro Rady
REDAKTOR: Andrzej Babiński