Rada Miejska w Nysie

XIX sesja Rady Miejskiej w Nysie

13 Styczeń 2020 r. /  
Aktualności
Porządek XIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 23 stycznia 2020 roku, godz. 13.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2020 rok: 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2020 r. b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejs ...

25 Sierpień 2019 r. /  
Aktualności
Porządek XIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 28 sierpnia 2019 roku, godz. 13.00   1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej 3) przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 2) […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński