Rada Miejska w Nysie

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miej ...

21 Lipiec 2021 r. /  
Aktualności
Porządek XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 22 lipca 2021 roku, o godz. 13:00   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 40/3, 40/4 i 40/5 k.m. 63 poł. w Nysie, obręb ewidencyjny Górna Wieś) 2) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok 3) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 Zakończenie obrad Biuro Rady
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Sesja w podniosłej atmosferze

2 Grudzień 2020 r. /  
Aktualności
Dziś podczas sesji Rady Miejskiej w Nysie wspominano niedawno zmarłych radną Teresę Sordyl i byłego Burmistrza Nysy, Mariana Smutkiewicza.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miej ...

25 Listopad 2020 r. /  
Aktualności
Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 2 grudnia 2020 roku, godz. 10.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2021 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa 2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Porządek obrad XXX sesji Rady Miejsk ...

22 Październik 2020 r. /  
Aktualności
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29 października 2020 roku, godz. 10.00   1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) rozpatrzenia skargi mieszkańca Nysy zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.20.2020 na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 2) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (usługowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejsk ...

26 Czerwiec 2020 r. /  
Aktualności
Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 3 lipca 2020 roku, godz. 12.00 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) zmiany uchwały Nr VI/66/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno – przedszkolnych, szkołach […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa