Rada Seniorów Nysa

Obradowała Rada Seniorów

13 Październik 2020 r. /  
Aktualności
8 października nowi radni-Seniorzy zebrali się na pierwsze posiedzenie trzeciej kadencji Rady Seniorów. Obrady zdominowały wybory Zarządu. Sekretarzem została Jadwiga Hałas.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nyska Kronika Filmowa - odc. 252

12 Październik 2020 r. /  
Aktualności
W filmowym przeglądzie tygodnia tym razem powiemy m.in. o pomocy dla powodzian, wynikach konkursu Perły Nysy, czy też o budowie zatoczki autobusowej przy SP 1 w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Pierwsze posiedzenie III kadencji Rad ...

7 Październik 2020 r. /  
Aktualności
Porządek obrad I sesji  Rady Seniorów w Nysie w dniu 8.10.2020 r., godzina 10.00   Otwarcie Sesji Stwierdzenie quorum Przyjęcie porządku obrad Powołanie komisji skrutacyjnej Przeprowadzenie wyborów dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza Podjęcie uchwały o wyborze dwóch wiceprzewodniczących  i sekretarza Omówienie programu ASOS 2020 pt.”Aktywizacja seniorów z klubu Senior+ i Gminnej Rady Seniorów w Nysie” Wolne wnioski Zamknięcie sesji                               Z wyrazami szacunku                      Przewodniczący Rady Seniorów
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Ogłoszenie o naborze kandydatów do ...

10 Wrzesień 2020 r. /  
Aktualności
Burmistrz Nysy na podstawie uchwały XXII/379/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz zarządzenia nr 737/2020 z dnia 4 września 2020r. ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów w Nysie na kadencję 2020 – 2024. Głównym celem Rady Seniorów w Nysie jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, a Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniodawczym. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz zadania. W skład Rady mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 50 rok życia i złożyły pisemną deklarację przystąpienia […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek XIII sesji Rady Seniorów w ...

25 Wrzesień 2019 r. /  
Aktualności
Porządek XIII sesji Rady Seniorów w Nysie w dniu 30 września 2019 roku, godzina 11.00. 1. Sprawy organizacyjne: a)  otwarcie sesji, b)  stwierdzenie quorum, c)  przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Seniorów. 2. Interpelacje i wnioski radnych. 3. Czym jest geriatria, a kim pacjent geriatryczny. 4. Bieżące i planowane inwestycje na terenie Gminy Nysa. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10.  Zamknięcie obrad. Biuro Rady Urząd Miejski w Nysie
REDAKTOR: Andrzej Babiński