Rada Seniorów Nysa

Sesja Rady Seniorów w Nysie

25 marca 2022  
Aktualności
W dniu 31 marca 2022 roku, o godz. 13.00 odbędzie się kolejna Sesja Rady Seniorów.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obradowała Rada Seniorów

21 września 2021  
Aktualności
Za nami najdłuższe w ostatnich latach posiedzenie Rady Seniorów. Rozmawiano m.in. o inwestycjach, utrzymaniu czystości w mieście, bezpieczeństwie i rozbudowie Dziennego Domu Pobytu.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Obradowała Rada Seniorów

13 października 2020  
Aktualności
8 października nowi radni-Seniorzy zebrali się na pierwsze posiedzenie trzeciej kadencji Rady Seniorów. Obrady zdominowały wybory Zarządu. Sekretarzem została Jadwiga Hałas.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Nyska Kronika Filmowa - odc. 252

12 października 2020  
Aktualności
W filmowym przeglądzie tygodnia tym razem powiemy m.in. o pomocy dla powodzian, wynikach konkursu Perły Nysy, czy też o budowie zatoczki autobusowej przy SP 1 w Nysie.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Pierwsze posiedzenie III kadencji Rad ...

7 października 2020  
Aktualności
Porządek obrad I sesji  Rady Seniorów w Nysie w dniu 8.10.2020 r., godzina 10.00   Otwarcie Sesji Stwierdzenie quorum Przyjęcie porządku obrad Powołanie komisji skrutacyjnej Przeprowadzenie wyborów dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza Podjęcie uchwały o wyborze dwóch wiceprzewodniczących  i sekretarza Omówienie programu ASOS 2020 pt.”Aktywizacja seniorów z klubu Senior+ i Gminnej Rady Seniorów w Nysie” Wolne wnioski Zamknięcie sesji                               Z wyrazami szacunku                      Przewodniczący Rady Seniorów
REDAKTOR: Andrzej Babiński