Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych w szko ...

28 stycznia 2021  
Aktualności
Zarządzeniem nr 902 /2021 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2021 r. ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.
REDAKTOR: Andrzej Babiński