Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych w szko ...

21 marca 2023  
Aktualności
Zarządzeniem Nr 1779/2023 Burmistrza Nysy z dnia 26 stycznia 2023 roku ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.
REDAKTOR: Łukasz Bressa