Rewitalizacja krajobrazu kulturowego – szanse i zagrożenia

Rewitalizacja krajobrazu kulturowego ...

21 Październik 2020 r. /  
Aktualności
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie organizują konferencję naukową on-line, która będzie poświęcona działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego pod nazwą: „Rewitalizacja krajobrazu kulturowego – szanse i zagrożenia”.
REDAKTOR: Andrzej Babiński