Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Nabór wniosków do drugiej edycji Rz ...

28 lipca 2023  
Aktualności
Gmina Nysa ogłasza nabór wniosków do drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Kolejne pieniądze dla Nysy!

17 lipca 2023  
Aktualności
Blisko 900 tys. złotych trafi do Gminy Nysa na ochronę zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Nowy konkurs na zabytki

13 lutego 2023  
Aktualności
Gmina Nysa przystąpiła do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”. W związku z tym w dniu 13 lutego 2023 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach tego programu.
REDAKTOR: Andrzej Babiński