rzeka Mora

Parafia zbiera dla powodzian

3 września 2020  
Aktualności
1 września wezbrane wody Mory spowodowały spore starty w sołectwie Morów. Na pomoc przychodzi Parafia pw. Św. Mikołaja w Kopernikach, która na 13 września zaplanowała kwestę.
REDAKTOR: Andrzej Babiński